Voordelen voor Arts

Een samenvatting van het patiënt-arts gesprek geeft:

 

Betere kwaliteit behandeling door:

Hierdoor ook:

Overige voordelen:

Een samenvatting aan het einde van het gesprek is een prettig alternatief voor het opnemen van het gehele gesprek door de patiënt. De KNMG noemt dit ook in haar handreiking. Noto Summary is ook een veiliger alternatief want dat wordt door de arts beheerst. Blijkt uit enquête van FMS:

75-90%: Ik ben bang dat het opgenomen gesprek op straat komt te liggen bijvoorbeeld via social media of internet.

77-91%: Ik heb behoefte aan duidelijke richtlijnen voor het opnemen van het gesprek.

31-65%: Ik ben niet voor het opnemen van het hele gesprek, maar wel voor het opnemen van een samenvatting aan het einde van het gesprek.

 1. Voor het Medisch Specialistisch Bedrijf interessant omdat hiermee richting de Belastingdienst duidelijk wordt dat men als bedrijf ook zelfstandig initiatief neemt voor een extra investering in patiënt-tevredenheid hetgeen bij de beoordeling van het fiscaal ondernemerschap van belang is.
 2. Het naleven door artsen van het beginsel van ‘informed consent’.
 3. Noto Summary is direct te gebruiken en er is geen actie nodig van de ICT-afdeling.

Financiële besparing :

Naast de kosten (zie Privacy&Veiligheid, Kosten en Besparingen) zijn er bij een aantal zorgverzekeraars DOT/DBC’s waarin de tijd wordt vergoed dat de arts aan extra communicatie besteedt.

Bij het beter infomeren van de patiënt kunnen er zijn:

Directe besparing:
 1. minder no-shows
 2. patiënten die hun medicatie beter innemen en sneller beter zijn
 3. patiënten die minder bezoeken aan de specialist hoeven te maken
 4. patiënten die afzien van een second opinion
 5. Artsen die tijd besparen omdat hij/zij minder vaak hetzelfde hoeven uit te leggen.
Zorgbesparing:
 1. patiënten die niet extra behandeld hoeven te worden vanwege foutief gevolgde therapie/medicatie
 2. patiënten die die een operatie minder willen omdat dit hun gemotiveerde keuze is
 3. patiënten die afzien van een second opinion
 4. Huisartsen die beter weten wat de patiënt weet en sneller kunnen uitleggen.

 Nadelen voor de arts:

 1. Kans dat patiënt in discussie gaat over details (voorheen discussie globaler). (Uit onderzoek blijkt dit niet het geval)
 2. Kans dat patiënt de informatie anders interpreteert dan bedoeld (voorheen nog sterker het geval)
 3. Kans op claim toename bij verkeerde of verkeerd geïnterpreteerde informatie (voorheen geen vastlegging)
 4. Extra tijd en inspanning. 1,5 minuut spreektijd en eventuele correctie. (Gesprekken en vervolg-gesprekken kunnen ook korter worden. Er is een aparte DBC voor serieus gesprek met patiënt).
 5. Succesindicatoren van betere behandeling meetbaar maar niet á la minuut zichtbaar.

Eenvoudig gebruik:

Literatuur over dit onderwerp:

(klik hier voor wat er in de media speelt (niet direct literatuur))

Terug naar de homepage