Privacy & Veiligheid, kosten en besparingen

Noto Summary is betrouwbaar, veilig en prettig om mee te werken. De beste kwaliteit wordt geleverd.

Noto Services heeft sinds 2002 ervaring met grote hoeveelheden medisch transcriptie bij 75 instellingen en maakt sinds 2008 gebruik van een zeer gebruikersvriendelijke en veilige webapplicatie.

Noto Summary applicatie en app voldoen aan de eisen die de NEN7510, het Medisch beroepsgeheim en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Met de dictaten en patiëntgegevens wordt niets gedaan behalve aan de patiënt en de arts getoond en na afgesproken tijd vernietigd. Er zijn geen koppelingen met andere systemen. Er blijven geen dictaten op de mobiele apparaten en de medewerkers van Noto Summary zien geen dictaatreferenties.

Momenteel wordt er gekeken naar mogelijkheden voor certificering en hackerbestendigheid.

De volgende items zijn uitgebreid beschreven, zijn onderdeel van ons beleid en worden gehandhaafd:

Data-transmissie, Data-opslag, Back-up beleid, Programmacodebeveiliging en aanvalspreventie, Gebruikersauthenticatie, Hosting, Logboek (en logboekcontrole), Cookie-beleid, Wachtwoord inlog en accountbeleid, Incident en helpdeskbeleid, Versiebeleid, Rechten m.b.t. lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen, Disclaimer copyright en privacy informatie, Integriteit continuïteit en betrouwbaarheid, Beveiligingsmaatregelen transcriptie.

Kosten en besparingen:

De kosten zijn gebaseerd op een prijs per spraakminuut. Hier zit alles in; ook de app, het systeem, installatie, support en service. Een dictaat zal ongeveer 2 tot 5 euro kosten. Naarmate de spraakherkenning beter wordt zullen de prijzen in de toekomst sterk dalen.

Omdat het werken met budgetten vaak de voorkeur heeft is het mogelijk om bijvoorbeeld 10.000 dictaten voor een bepaalde prijs te bestellen.

Vraag vrijblijvend een gedetailleerde offerte aan.

 

Deze prijs weegt niet op tegen de enorme besparingen die het kan opleveren:

Bij het beter infomeren van de patiënt kunnen er zijn:

Directe besparing:
  1. minder no-shows
  2. patiënten die hun medicatie beter innemen en sneller beter zijn
  3. patiënten die minder bezoeken aan de specialist hoeven te maken
  4. patiënten die afzien van een second opinion
  5. Artsen die tijd besparen omdat hij/zij minder vaak hetzelfde hoeven uit te leggen.
Zorgbesparing:
  1. patiënten die niet extra behandeld hoeven te worden vanwege foutief gevolgde therapie/medicatie
  2. patiënten die die een operatie minder willen omdat dit hun gemotiveerde keuze is
  3. patiënten die afzien van een second opinion
  4. Huisartsen die beter weten wat de patiënt weet en sneller kunnen uitleggen.

 


Terug naar de homepage