Meer media

Nieuws

De patiënt wil steeds beter geïnformeerd worden, op internet kennis opdoen en mee beslissen over de behandeling. Ook de arts geeft de voorkeur aan een beter geïnformeerde patiënt.

Therapieontrouw jaagt de zorgkosten omhoog. Aldus Lilian Lechner, hoogleraar Gezondheidspsychologie bij de Open Universiteit in een interview in Dagblad De Limburger dat verschenen is op 21 november 2017. Lechner is gespecialiseerd in het gedrag van mensen inzake hun gezondheid. Een gesprekje met de huisarts, die vaak maar een minuutje of zeven tijd voor je heeft, is meestal onvoldoende. artikel

Smarthealth 17 nov 2017: Waar dokter Schoonman (ETZ Tilburg) veel in ziet, is een consultsamenvatting die in het patiëntenportaal komt te staan na afloop van een doktersbezoek. Zie artikel

Goede richtlijn van de KNMG. Samenvatting is alternatief voor gehele opname door patiënt. Arst behoud controle. Zie handreiking opname door KNMG. (25 okt 2017)

Bezoek onze stand op de Health Valley Event 2017.

Radboud UMC start pilot Noto Summary op de polikliniek urologie.

Idee van samenvatting van consult wint 1e prijs op jubileumcongres van de Ned. Ver. van Ziekenhuizen!

Noto Summary App gebruikt voor klassiek dicteren bij expertisebureau Ergatis

De KNMG ontwikkelt een handreiking voor het opnemen van gesprekken door patiënten. De behoefte van artsen hieraan is groot.

De handreiking zal ook ingaan op alternatieven om informatie over te dragen, zoals een samenvatting van diagnose en advies aan het eind van een gesprek. Medisch specialisten noemen dit ook in de enquête, evenals het meenemen van iemand naar het gesprek of het meegeven van voorlichtingsmateriaal.

Zeer informatief onderzoek naar arts-patiënt-gesprek door Zilveren Kruis over emoties en gedrag rondom arts-patiënt gesprek. Opnemen, begeleiding, onthouden etc.

Federatie Medisch Specialisten: “67% van de medisch specialisten meent dat het opnemen van het gesprek niet helpt om beter samen te beslissen. Ze geven in de enquête aan dat het opnemen van het gesprek nog niet betekent dat iemand alles begrepen heeft; er wordt gewezen op alternatieven, zoals iemand meenemen naar het gesprek of het meegeven van voorlichtingsmateriaal. Om er voor te zorgen dat het advies van de medisch specialist goed overkomt, kan de arts met de patiënt de diagnose en het advies aan het einde van het gesprek kort herhalen. Zo kunnen medisch specialist en patiënt samen nagaan of alles goed overgekomen is.”

Mevr. D. Veldman (NPCF) noemt idee van Noto Summary in gesprek met Frank de Grave (FMS): “ik heb zelfs gehoord van het idee om een samenvatting van het gesprek op te nemen …. ” op wo 8 juni 2016

op 15 min 30 sec. (hele radiogesprek)

Enquête onder 2661 specialisten van het FMS blijkt Noto Summary een goed alternatief voor:

75-90%: Ik ben bang dat het opgenomen gesprek op straat komt te liggen bijvoorbeeld via social media of internet.

77-91%: Ik heb behoefte aan duidelijke richtlijnen voor het opnemen van het gesprek.

31-65%: Ik ben niet voor het opnemen van het hele gesprek, maar wel voor het opnemen van eenamenvatting aan het einde van het gesprek

Voor een patiënt die opneemt gelden de volgende spelregels:

Minister Schippers: “2015 is het jaar van de patiëntbetrokkenheid”. In 2016 wordt een wet aangenomen waardoor elke patiënt zijn/haar gesprek met de arts mag opnemen.

In de VS zijn initiatieven voor openheid voor de patiënt: Open Notes, Blue Button en HealthVault (Microsoft).

Researchers from Boston-based Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) have zeroed in on the potential benefits of allowing patients access to the notes their clinicians write after a visit.

Professor Glyn Elwyn: in Medisch Contact van maart 2016:  “Opname goed idee, Het zou mooi zijn als er een manier is om die kleine passages makkelijk te vinden, de belangrijkste delen. Artsen zouden kunnen samenvatten en dat kan een patiënt dan opnemen. Hij kan diagnose, behandeling noemen en wat er is afgesproken. Dan heb je een samenvatting van één minuut”.

UMC Utrecht; Citaten over het openstellen van dossiers voor patiënten van het UMCU uit een publicatie van Zorgvisie (maart 2015):

Eigen regiePatiënten krijgen met het portaal meer inzicht in hun aandoening en zijn daardoor in staat om zelf de regie te nemen. Mirjam van Velthuizen, bestuurslid UMCU: ‘Wij geloven dat het portaal past bij gelijkwaardig partnerschap waarbij de patiënt en zorgverlener samen het gesprek aangaan en sturen op de gewenste zorg. Mocht de informatie op het portaal vragen oproepen of mensen ongerust maken, dan is er een telefonische helpdesk en e-consult zodat zij zo snel mogelijk een antwoord op hun vraag krijgen.’ Velthuizen deelde in een eerder interview op Zorgvisie haar visie over het patiëntportaal.

Direct inzicht in uitslagen: Kinderlongarts Kors van der Ent van het UMC Utrecht heeft al ervaring met het patiëntenportaal en legt uit dat ruim driekwart van de patiënten chronische aandoeningen heeft. ‘Voor hen is het belangrijk dat zij een up-to-date overzicht hebben van hun gezondheidstoestand en hun behandeling, zodat zij hier adequaat op kunnen reageren. Omdat ze nu sneller uitslagen kunnen vernemen, wordt de duur van hun onzekerheid verkort en komen ze beter voorbereid op het spreekuur.’ Hematoloog Reinier Raymakers voegt toe: ‘In het vorige portaal werden uitslagen met vertraging getoond. Met dit realtime portaal zijn we wat mij betreft waar we willen zijn, al zijn zorgverleners soms bezorgd dat patiënten uitslagen zien die ongunstig zijn of lijken, wat tot onrust kan leiden. De praktijk leert dat patiënten heel goed weten dat uitslagen ongunstig kunnen zijn en ook weten dat kijken in het portaal dit risico inhoudt. Een enkele patiënt kiest bewust om niet in het portaal te kijken of verzoekt om het dicht te laten zetten, maar de grote meerderheid vindt het juist fijn om alles te kunnen inzien.

“De spreekuren verlopen beter en patiënten worden expert over hun ziektebeeld.” (Janneke Tekstra is reumatoloog in het UMC Utrecht en werkt al sinds 2008 met een patiëntportaal voor haar specialisme.)

Hierbij nog een radio interview over dit onderwerp. (doorslepen naar 41:11)

Extra gepubliceerde informatie zie ook bij ‘informatie voor ziekenhuis’.


Terug naar de homepage