Literatuur

Literatuur over de voordelen van betere communicatie tussen arts en patiënt.

 

Patiënt is beter geïnformeerd, krijgt meer kennis.

Unfortunately, it is known that cancer patients forget substantial amounts of the information presented in the consultation with reported recall scores ranging from 25%-80% (Brown, Butow, Dunn, & Tattersall, 2001; Dunn et al., 1993; Gabrijel et al., 2008; Leighl, Gattellari, Butow, Brown, & Tattersall, 2001).

NCCS: In one study, hospital discharge interviews were recorded between 48 patients and their physicians. When later asked if the recording had been helpful, the patient responses were highly favorable: 91% thought the recording helped them to understand what the doctor said, 75% found it helpful to have their loved ones listen to the recording, and 86% believed the recorded interviews improved their health care.

proefschrift Jesse Jansen 2009:

One way a clinician can enhance the likelihood that patients will recall what is discussed in the consultation is by tailoring communication. tailoring makes information more relevant to the patient, will enhance the receptivity for the information presented and subsequently increase the motivation to process the information.

This indicates that if more information is discussed, older patients have more trouble remembering the information than younger ones. In addition, recall was selectively influenced by prognosis. First, patients with a poorer prognosis recalled less. Next, the more information was provided about prognosis, the less information patients recalled, regardless of their actual prognosis. Both prognosis and information about prognosis are better predictors of recall than age. Ch3 54

Most patients wanted all information and details, regardless of age. 63

On average, 82.2 items were discussed during the consultations. The mean percentage of information recalled correctly was 23.2% for open-ended questions, 68.0% for completion items and 80.2% for multiple-choice questions.

This study highlights the importance of addressing patients’ expressions of emotions in the context of patient education, as it enhances the chance that information is recalled. Ch5 94 Previous studies have shown that emotional dimensions of communication influence affective outcomes of consultations in cancer care (Fogarty, Curbow, Wingard, McDonnell, & Somerfield, 1999; Schofield et al., 2003); this study adds that they also influence cognitive outcomes such as recall.

accompanied patients are likely to benefit from the extra information that their companions remember. Ch6

Cancer patients retain little of the information presented to them, regardless of age

Patiënten kunnen, ongeacht hun leeftijd, een groot gedeelte van de informatie die wordt besproken niet reproduceren (Hoofdstuk 3 en 4). In de literatuur zijn verschillende technieken bekend om ‘recall’ bij (oudere) patiënten te verbeteren. Het is belangrijk om selectief te zijn, prioriteiten te stellen en te zorgen dat informatie relevant is voor de situatie van de individuele patiënt.

Ook is het van belang om verschillende manieren van informatie geven te combineren (bijvoorbeeld mondelinge voorlichting en een folder) en informatie te spreiden over verschillende momenten. Meer in het algemeen is het belangrijk dat de communicatie aansluit bij de individuele oudere patiënt met kanker en zijn of haar situatie, behoeften, wensen en emoties.

Dit is te testen:  m.b.v. een prompted recall test (van Dulmen, Nivel) 1.De patiënten van de (pre-)pilot krijgen na het gesprek een vragenlijst over wat ze hebben onthouden van het gesprek met de keuze van mogelijke ziektebeelden, medicatieaanbevelingen etc waaruit ze er eentje kunnen herkennen en aanvinken (een zgn. Prompted Recall test). Deze vragenlijst wordt bijvoorbeeld een week later weer eens gevraagd nadat ze de samenvatting hebben ontvangen. Uit het verschil weet je of de proef helpt. In Chapter 4, we therefore developed a recall questionnaire (JJ 4, Figure 1.1).

 

Wat voor invloed heeft dit op het gedrag van de patiënt?

Indeed, a recent study indicates that patients spent a considerable amount of time in the hospital to treat side effects of chemotherapy treatment that could have been avoided if the patient had known and remembered the necessary precautions (Henry et al., 2008).

As health information technology systems increase patients’ ability to access their medical records, facilitating access to caregivers may improve perceived health behaviors and outcomes. J Med Internet Res 2014;16(11):e247)

After a visit, the doctor’s electronic signature triggered a secure message notifying the patient the note was available.

Patient results

http://www.compriz.nl/mediatheek/files/boozco_kwaliteitalsmedicijn.pdf: Goed geïnformeerde patiënten blijken echter de juiste keuzes voor zichzelf te nemen, en dat zijn vaak niet de duurste keuzes. Tijdrovende en belastende ziekenhuisbezoeken, onderzoeken, opnames, complicaties, etc. zijn onaangenaam. Figuur 6 geeft bijv. aan dat patiënten die keuzehulpen voorgelegd krijgen voor selectieve ingrepen in gemiddeld 30% van de gevallen besluiten af te zien van de ingreep en te gaan voor een conservatieve behandeloptie. Het is ook aangetoond dat dergelijke keuzehulpen sterk bijdragen aan de patiënttevredenheid. Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat een end-of-life-care gesprek tussen patiënt en arts, waarin de patiënt uitgebreid zijn wensen kenbaar kan maken, leidt tot een vermindering van een belastende medicalisering en hospitalisering en daarmee tevens tot een verlaging van 36% van de zorgkosten in de laatste levensloop.

NCCS: In one study, hospital discharge interviews were recorded between 48 patients and their physicians. When later asked if the recording had been helpful, the patient responses were highly favorable: 91% thought the recording helped them to understand what the doctor said, 75% found it helpful to have their loved ones listen to the recording, and 86% believed the recorded interviews improved their health care.

 

Welke consequenties voor de arts?

Door mijnRadboud kunnen patiënten voorafgaande aan een consult aan aan hun arts aangeven over welke onderwerpen zij willen praten in de spreekkamer. Dat maakt het spreekuur veel actiever – ook van de kant van de patiënt – waardoor patiënten volgens Verhoeven mondiger worden. “Wanneer jij van tevoren aangeeft dat je het over je medicatie wilt hebben, kan de arts zijn of haar spreekuur beter voorbereiden. Dan kun je als zorgaanbieder gericht ingaan op vragen. Het wordt voor veel artsen interessanter om zo’n consult te doen.” Ook Bredie ervaart dat patiënten die gebruik maken van mijnRadboud vaak meer voorbereid zijn op hun gesprek tijdens het polibezoek.

Verandert de arts-patiënt relatie daardoor ook? Volgens Verhoeven wordt die relatie gelijkwaardiger, omdat de inbreng van patiënten groter wordt. “Ze zitten niet alleen te luisteren naar wat de arts zegt, maar ze hebben ook echt nagedacht over wat ze willen vragen. Dan zul je zien dat het niet alleen gaat over ziekte en herstel, maar ook over kwaliteit van leven.”

http://www.smarthealth.nl/trendition/2014/12/11/patient-en-arts-moeten-wennen-aan-open-dossier/?utm_source=SmartHealth+EHealth+Nieuwsbrief&utm_campaign=94910d053b-Nieuwsbrief_SmartHealth_open_ziekenhuisdossier&utm_medium=email&utm_term=0_bb60c033e7-94910d053b-99740213

De face-to-facetijd met de arts zal waardevoller worden doordat patiënten het laatste gesprek met hun arts kunnen nalezen of alvast de laboratoriumuitslagen kunnen bekijken. Patiënten verschijnen daardoor vermoedelijk minder nerveus bij een afspraak en stellen relevantere vragen. Tegelijkertijd kan de therapietrouw toenemen doordat patiënten thuis het advies of medicatieschrift kunnen nalezen.

If you’ve ever wondered what your doc is scribbling in your file or entering into a computer during your medical appointment, you’re not alone. More than 90 percent of us want to see our doctors’ notes. In fact, millions of American health-care consumers now do. Seems there’s been a little revolution brewing. The big news? The revolution is making consumers healthier.

After a visit, the doctor’s electronic signature triggered a secure message notifying the patient the note was available.

Doctor results

 

Wat voor financiële consequentie heeft dit?

Sandra van Dulmen 17 december 2012 http://www.compriz.nl/home/116

Conclusion Although there is evidence to show that patients choose more conservative approaches when they become better informed, there is insufficient evidence, as yet, to be confident that the implementation of patient decision support interventions leads to system-wide savings. www.bmj.com/content/348/bmj.g188

 

Patiënt voelt meer vertrouwen en controle over het consultbezoek

Dit is te testen:  m.b.v. een PEPPI test: Perceived Efficacy in Patient-Physician Interactions met primair uitkomstmaat). In de bijlage deze 2e test kant en klaar. Vragen van een PPC-maat (Perceived Personal Control) kunnen ook hierin meegenomen worden. Een groep patiënten krijgt voordat ze weten van de proef een vragenlijst hoeveel vertrouwen ze denken te hebben in het komende bezoek en controle hebben over de situatie. Dezelfde vragenlijst wordt bij een terugkomend een bezoek herhaald. Met Open Notes Light en zonder te hebben gehad (van Dulmen, Nivel)

Patiënt is minder ongerust.

Dit is te testen:  m.b.v. een STAI-meting: Dit geeft de mate van ongerustheid aan voor en na het consult. Misschien wordt ongerustheid ook wel verminderd door de proef.

Toevoeging aan bestaand persoonlijk dossier:

Ik denk dat ouders al snel ‘ja’ antwoorden op de vraag of ze wellicht inzage zouden willen, zonder dat het een concrete behoefte is, maar meer met het idee dat die informatie misschien wel eens van pas kan komen.” Plus: de medische vaktermen die Bogaerts-Rosbergen gebruikt in het dossier kunnen verwarrend zijn, waardoor ‘extra uitleg bijna altijd noodzakelijk’ is, aldus de kinderarts.

Veel specialisten benadrukken het belang van de arts-patiënt relatie. “De patiënt zal het fijn vinden om meer beschikking over eigen gegevens te hebben, maar er is vrijwel altijd behoefte aan aanvullende informatie”, aldus Bredie. Bogaerts-Rosbergen

http://www.smarthealth.nl/trendition/2014/12/18/medisch-specialisten-de-ehealth-monitor-2014/?utm_source=SmartHealth+EHealth+Nieuwsbrief&utm_campaign=8bc366d59a-Nieuwsbrief_SmartHealth_ZO!_toolkit&utm_medium=email&utm_term=0_bb60c033e7-8bc366d59a-99740213

 

Wat voor invloed heeft dit op de werkwijze van het zorgproces

http://www.compriz.nl/mediatheek/files/boozco_kwaliteitalsmedicijn.pdf

Goede communicatie beïnvloedt de resultaten van de zorg doordat

die effectiever wordt en therapietrouw bevordert.

 

More than half (55.43%, 2503/4516) of the participants who reported viewing at least one visit note would like the option of letting family members or friends have their own Web access to their visit notes, and 21.70% (980/4516) reported sharing their visit notes with someone during the study year. Those who shared with others were more likely to report taking better care of themselves and taking their medications as prescribed.

Conclusions: One in five OpenNotes patients shared a visit note with someone, and those sharing Web access to their visit notes reported better adherence to self-care and medications. As health information technology systems increase patients’ ability to access their medical records, facilitating access to caregivers may improve perceived health behaviors and outcomes. http://www.myopennotes.org/jmir-publications-patients-who-share-transparent-visit-notes-with-others-characteristics-risks-and-benefits/

Volgens Verhoeven en Bredie waren artsen aanvankelijk bang waren om overspoeld te worden met vragen als ze hun dossiers open stelden. Bredie: “Die angst blijkt ongegrond, omdat het aantal extra vragen in de praktijk erg meevalt.” Engelen: “Gezondheidszorg is per definitie een low interest artikel, totdat je echt informatie nodig hebt omdat je ziek wordt.


Terug naar de homepage